Online Web Development Tutorials

Lấy địa chỉ IP khách viếng thăm 1

[PHP] Lấy địa chỉ IP của khách viếng thăm

Việc lấy địa chỉ IP của khách viếng thăm trang web được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ lấy thông tin tọa độ, đất nước…người dùng rồi từ đó sẽ...