10 Loaders và Spinners tuyệt đẹp từ Codepen

Kết nối Internet ngày càng nhanh chóng, thuận tiện tuy nhiên vẫn sẽ có một số thời điểm chúng ta cần đợi trang web tải xong nội dung hoặc đang thực thi tác vụ nào đó. Các developer và designer đã làm nhiều cách khác nhau để làm cho thời gian đợi chờ của người dùng trở nên thú vị hơn mà không rời khỏi trang web. Một trong những cách họ thường dùng là tạo ra những Loaders hay Spinners độc đáo, sáng tạo sử dụng những hiệu ứng rất bắt mắt và rất đẹp.

Loaders hay Spinners có chức năng tương đương Process Bar dùng để thông báo cho người dùng biết tiến trình đang được thực hiện. Với 10 Loaders, Spinners tuyệt vời từ Codepen dưới đây tôi tin website của bạn có thể sẽ giữ chân người dùng lâu hơn.

Các bạn có thể xem thêm tại đây.

Rainbow Loader by Jack Rugile

See the Pen Rainbow Loader by Jack Rugile (@jackrugile) on CodePen.

CSS Stairs Loader by Irko Palenius

See the Pen CSS Stairs Loader by Irko Palenius (@ispal) on CodePen.

CSS loader by Connor

See the Pen css loader by Connor (@CKH4) on CodePen.

One element four color loader by Tiffany Stoik

See the Pen One element four color loader by Tiffany Stoik (@tstoik) on CodePen.

Light Loader by Jack Rugile

See the Pen Light Loader by Jack Rugile (@jackrugile) on CodePen.

Loader #1 by Sam Lillicrap

See the Pen Loader #1 by Sam Lillicrap (@samueljweb) on CodePen.

Cocktail Loader by Marc Malignan

See the Pen Cocktail Loader by Marc Malignan (@MarcMalignan) on CodePen.


Loader a Day (day 2) by Reinier Kaper

See the Pen Loader a Day (day 2) by Reinier Kaper (@TheDutchCoder) on CodePen.

CSS3 Infinite Loader by Jonathan Silva

See the Pen CSS3 Infinite Loader by Jonathan Silva (@jonathansilva) on CodePen.

CSS3 Loaders by Siddharth Parmar

See the Pen CSS3 Loaders by Siddharth Parmar (@Siddharth11) on CodePen.

Tấn Việt

Tôi lập trang web này để thỏa mãn sở thích viết cái gì đó vui vui khi rãnh rỗi và đồng thời cũng chia sẻ những gì tôi biết hoặc đọc đâu đó trên mạng về Lập trình web. Tôi hi vọng những bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Thân ái!

You may also like…