[WordPress] Lấy các bài viết mới nhất

Tấn Việt

Tôi lập trang web này để thỏa mãn sở thích viết cái gì đó vui vui khi rãnh rỗi và đồng thời cũng chia sẻ những gì tôi biết hoặc đọc đâu đó trên mạng về Lập trình web. Tôi hi vọng những bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Thân ái!

You may also like...

2 Responses

  1. code này viết trong file nào vậy bạn ơi.

    • Tấn Việt says:

      Bạn chèn code này ở đâu cũng được. Trong file single.php, category.php…bất cứ chỗ nào bạn muốn hiển thị danh sách bài viết mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *