[jQuery] So sánh 2 ngày bất kì

Tấn Việt

Tôi lập trang web này để thỏa mãn sở thích viết cái gì đó vui vui khi rãnh rỗi và đồng thời cũng chia sẻ những gì tôi biết hoặc đọc đâu đó trên mạng về Lập trình web. Tôi hi vọng những bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Thân ái!

You may also like...

3 Responses

  1. Thanks bạn nhiều, mình đang cần cái này ^^

  2. Vaishali Verma says:

    Cái này vẫn sẽ có lỗi nha, có những ngày 31 và 1 liền kề ok, có những ngày 31 và 1 liền kề khác lại lỗi :v

  3. kiểm says:

    lỗi này xử lý thế nào vậy bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *