[jQuery] Kiểm tra định dạng file trước khi upload

Tấn Việt

Tôi lập trang web này để thỏa mãn sở thích viết cái gì đó vui vui khi rãnh rỗi và đồng thời cũng chia sẻ những gì tôi biết hoặc đọc đâu đó trên mạng về Lập trình web. Tôi hi vọng những bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Thân ái!

You may also like...

2 Responses

 1. JimmyLin says:

  Giả sử,.. chuổi ban đầu có nhiều (3 chẳn hạn) ký tự dấm chấm(.)
  thì split() nó cắt ra và tạo thành mảng
  và pop() lấy phần tử của mảng cuối.
  shift() lấy phẩn tử của mảng đầu
  ==>> mình mún lấy phần tử của mảng thứ 2 thì sao.

  • Tấn Việt says:

   Bạn có thể sử dụng hàm split(separator, limit) để có thể lấy được chuỗi thứ 2 bạn cần. Trong đó tham số:
   + separator : Kí tự bạn muốn tách
   + limit : Giới hạn số lượng bạn muốn lấy

   Mình đã làm một ví dụ cho bạn. Đầu tiên mình sẽ chia chuỗi ban đầu với hàm split() với giới hạn chỉ là 2 chuỗi trả về, sau đó dùng hàm pop() để lấy phần tử cuối cũng chính là phần tử thứ 2 của chuỗi ban đầu. Bạn xem code dưới đây nhé.

   Mã HTML

   Và mã jQuery để xử lý

   Thân ái!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *