Category: jQuery

2

[jQuery] Xóa những phần tử trùng nhau

Trên trang web hiển thị những thẻ div,span,a…giống nhau, bạn khá bực mình và muốn xóa những thẻ đó ? Tôi sẽ hướng dẫn thủ thuật xóa các phần tử trùng nhau bằng jQuery…

0

Lấy chuỗi con trong jQuery

Trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, hàm substring() đều được sử dụng để lấy 1 chuỗi con trong chuỗi ban đầu. Nếu kết hợp với jQuery, nó là 1 giải pháp hữu…