Category: PHP

Tính khoảng cách giữa 2 ngày trong PHP 2

[PHP] Tính khoảng cách giữa 2 ngày bất kỳ

Bài viết hôm nay sẽ giải quyết câu hỏi làm thế nào tính được khoảng cách giữa 2 ngày bất kỳ và lấy kết quả trả về theo các mục đích khác nhau. 1)...

[PHP] Nhập 1 ngày và in ra danh sách tuần tiếp theo 1

[PHP] In danh sách tuần tiếp theo

Tiếp nối những bài hướng dẫn liên quan đến ngày tháng trong PHP, hôm nay tôi tiếp tục mang đến cho các bạn một bài viết thuộc chủ đề này. Yêu cầu đặt ra...

6

[PHP] Tính số thứ tự của 1 tuần trong năm

Hôm trước có một bạn hỏi tôi rằng, làm thế nào nhập 1 ngày và tính ngày đó thuộc tuần thứ mấy trong năm ? Một câu hỏi khá là hay. Tất cả chúng ta...

Delete files and folders 5

[PHP] Xóa tất cả file và thư mục con

Chào các bạn, Có bao giờ bạn muốn xóa 1 thư mục mà chứa nhiều thư mục con và file như hình ảnh dưới đây chưa ? Nếu bạn chưa tìm ra giải pháp...