Category: PHP

Sort Array Elements Alphabet PHP 3

[PHP] Sắp xếp danh sách theo alphabet

Chào các bạn! Hôm nay tôi sẽ viết một tutorial về PHP. Chuyện là hôm trước đi thi, trong lúc chờ đợi, nhìn lên danh sách thí sinh dự thi. Tôi chợt nghĩ sao…

Cộng trừ ngày tháng trong PHP 5

Cộng trừ ngày tháng trong PHP

Như các bạn đã biết PHP hỗ trợ khá nhiều hàm để xử lý các vấn đề liên quan đến thời gian (các bạn có thể tham khảo tại đây), nhưng đôi khi nhiều…

So sanh ngay thang trong PHP 7

So sánh ngày tháng trong PHP

1, Giới thiệu Hôm nay tôi gặp một vấn đề về ngày tháng trong dự án của chúng tôi, theo yêu cầu thì tôi phải xóa tất cả những sản phẩm đã hết hạn…