Category: Wordpress

wordpress sql injection 1

[WordPress] Ngăn chặn tấn công SQL Injection

Chào các bạn, Ở bài viết trước, tôi đã giới thiệu một trong những biện pháp bảo vệ website sử dụng Wordress bằng cách thường xuyên cập nhật, nâng cấp phiên bản mới nhất....

Wordpress Get Last Posts 2

[WordPress] Lấy các bài viết mới nhất

WordPress cung cấp cho người dùng khá nhiều tùy chọn trong Appearance / Widget để lựa chọn các mục muốn hiển thị như Recent Posts, Recent Comments…những mục đó thường được đặt ở Sidebar...

3

Tạo miêu tả bài viết trong WordPress

Với các trang blog, ở trang chủ, với mỗi bài viết người ta thường cho hiện ảnh thumbnail , số lượng bình luận và 1 đoạn miêu tả nội dung bài viết  kèm một...