Lấy chuỗi con trong jQuery

Trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, hàm substring() đều được sử dụng để lấy 1 chuỗi con trong chuỗi ban đầu. Nếu kết hợp với jQuery, nó là 1 giải pháp hữu ích trong nhiều trường hợp , trường hợp này là một ví dụ. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng hàm này để giới hạn số lượng kí tự mà người dùng có thể nhập vào. Ví dụ, trong một form nào đó, với trường (field) username, người dùng chỉ được đăng kí 1 username mới từ 6-255 kí tự. Đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện việc đó

Chèn một thẻ input với nội dung như sau

View our FAQ page, apostille documents.

<input id="input_limit" size="30" type="text" />

Và đây là code jQuery xử lý

$(document).ready(function() {
$('#input_limit').keyup(function() {
var text = $(this).val(); //Lấy số lượng kí tự nhập vào
if (text.length > 255) {
text = text.substring(0, 255); //Giới hạn tối đa 255 kí tự
$(this).val(text);
}
});
}

Chúc vui!

Tấn Việt

Tôi lập trang web này để thỏa mãn sở thích viết cái gì đó vui vui khi rãnh rỗi và đồng thời cũng chia sẻ những gì tôi biết hoặc đọc đâu đó trên mạng về Lập trình web. Tôi hi vọng những bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Thân ái!

You may also like…