[PHP] Lấy giá trị biến từ file này và sử dụng trong file khác

Tuần trước tôi gặp 1 vấn đề về biến trong PHP, tôi muốn lấy giá trị của 1 biến trong file này và sử dụng trong file khác. Đối với lập trình hướng đối tượng, việc này khá đơn giản, bạn chỉ cần tạo 1 đối tượng của 1 lớp là có thể sử dụng các thuộc tính và phương thức của lớp đó. Các bạn có thể hình dung trường hợp này như sau:

  • Tôi có form A, sau khi submit thì dữ liệu chuyển đến file B.php để xử lý.
  • Trong file B.php, tôi khai báo biến $demo = $_POST[‘username’]
  • Vấn đề của tôi bây giờ là làm thế nào sử dụng giá trị của biến $demo trong một file PHP khác, chẳng hạn C.php ???

Tôi đã tìm kiếm và có câu trả lời cho vấn đề trên. Rất đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng biến SESSION.

Để demo cho bài viết này, tôi sử dụng WAMP để test các file *.php . Các bạn có thể tham khảo bài viết này để cài đặt WAMP.

1, Giải quyết

Đầu tiên, các bạn tạo file form.php trong thư mục wamp/www với nội dung như sau

Buy quartz countertop home depot cambria quartz. Детальная информация Порно онлайн на сайте.

<form action="data.php" method="post">
Username:
<input name="username" type="text" />
<input name="Submit" type="submit" value="Submit" />
</form>

Sau đó tạo 1 file mới data.php để xử lý dữ liệu của form.

<?php
session_start();
if (isset($_POST['Submit'])) {
$_SESSION['test'] = $_POST['username'];
echo $_SESSION['test'];
} else {
echo "No submit";
}
?>

Vì sử dụng biến session nên các bạn nên khai báo lệnh session_start() ở dòng đầu tiên. Các bạn có thể thấy ở dòng thứ 3 , tôi đã tạo 1 biến session với tên là test. Để kiểm tra biến session đó có giá trị hay chưa tôi đã in nó ra bằng lệnh echo ở dòng thứ 4.Tới đây thì mọi việc đã đơn giản hơn rất nhiều, bây giờ thì các bạn có thể sử dụng giá trị biến session ở bất kì file nào bạn muốn. Ví dụ, tôi tạo file test.php để kiểm tra.

<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['test'])) {
echo $_SESSION['test'];
} else {
echo "No session";
}
unset($_SESSION['test']);
?>

Các bạn lưu ý là để sử dụng session bắt buộc phải có lệnh session_start() và nên xóa biến session sau khi sử dụng bằng lệnh session_destroy() hoặc unset().

2, Kiểm tra

a, Sau khi khởi động Wamp, trên trình duyệt web bạn gõ đường dẫn http://localhost/form.php , bạn gõ 1 dòng chữ bất kì và nhấn nút Submit.

b, Sau đó bạn gõ đường dẫn http://localhost/test.php và thấy dòng chữ mà bạn vừa gõ thì biến Session đã được sử dụng trong file test.php

3, Kết luận

Trên đây là cách sử dụng Session để lấy giá trị của 1 biến , còn rất nhiều cách hay hơn và an toàn hơn.

Tấn Việt

Tôi lập trang web này để thỏa mãn sở thích viết cái gì đó vui vui khi rãnh rỗi và đồng thời cũng chia sẻ những gì tôi biết hoặc đọc đâu đó trên mạng về Lập trình web. Tôi hi vọng những bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Thân ái!

You may also like…