Tagged: Adding days

Cộng trừ ngày tháng trong PHP 5

Cộng trừ ngày tháng trong PHP

Như các bạn đã biết PHP hỗ trợ khá nhiều hàm để xử lý các vấn đề liên quan đến thời gian (các bạn có thể tham khảo tại đây), nhưng đôi khi nhiều…