Tagged: featured

So sánh 2 ngày bất kì trong jQuery 3

[jQuery] So sánh 2 ngày bất kì

Chào các bạn, Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cách để so sánh 2 ngày bất kì, cụ thể chúng ta xem thử trong 2 ngày đó ngày nào sẽ lớn hơn với…

Wordpress Get Last Posts 2

[WordPress] Lấy các bài viết mới nhất

WordPress cung cấp cho người dùng khá nhiều tùy chọn trong Appearance / Widget để lựa chọn các mục muốn hiển thị như Recent Posts, Recent Comments…những mục đó thường được đặt ở Sidebar…