Tagged: php

[PHP] Lấy thông tin của Youtube Video 9

[PHP] Lấy thông tin của Youtube Video

Trong bài viết trước tôi đã giới thiệu đến các bạn một số cách để lấy Youtube Video ID bằng PHP và hôm nay tôi sẽ sử dụng Video ID để lấy toàn bộ…