Tagged: xoa phan tu

2

[jQuery] Xóa những phần tử trùng nhau

Trên trang web hiển thị những thẻ div,span,a…giống nhau, bạn khá bực mình và muốn xóa những thẻ đó ? Tôi sẽ hướng dẫn thủ thuật xóa các phần tử trùng nhau bằng jQuery…