[WordPress] Lấy các bài viết mới nhất

WordPress cung cấp cho người dùng khá nhiều tùy chọn trong Appearance / Widget để lựa chọn các mục muốn hiển thị như Recent Posts, Recent Comments…những mục đó thường được đặt ở Sidebar nhưng nếu bạn muốn một trong những mục đó, cụ thể là những bài viết mới nhất xuất hiện ở các vị trí khác thì đoạn code sau của tác giả Paul Schreiber sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề trên.

<?php
function get_latest_post_html() {
$content = "";
// showposts hiển thị những bài viết mới nhất. Mặc định là 1.
query_posts('showposts=1');
while (have_posts()) {
the_post();
$content .= '
<p class="title"><a href="' . get_permalink() . '">' . get_the_title() . '</a></p>
<p class="excerpt">' . get_the_excerpt() . '</p>';
}
wp_reset_query();
return '<div class="latest-post">' . $content . '</div>';
}
?>

Tấn Việt

Tôi lập trang web này để thỏa mãn sở thích viết cái gì đó vui vui khi rãnh rỗi và đồng thời cũng chia sẻ những gì tôi biết hoặc đọc đâu đó trên mạng về Lập trình web. Tôi hi vọng những bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Thân ái!

You may also like…

2 Responses

  1. Phạm Huy Khởi says:

    code này viết trong file nào vậy bạn ơi.

    • Tấn Việt says:

      Bạn chèn code này ở đâu cũng được. Trong file single.php, category.php…bất cứ chỗ nào bạn muốn hiển thị danh sách bài viết mới nhất.