[WordPress] Lấy các bài viết phổ biến nhất

Chào các bạn,

Ở bài viết trước, tôi đã giới thiệu cách hiển thị các bài viết mới nhất trong WordPress, hôm nay tôi tiếp tục cung cấp đến các bạn cách lấy các bài viết phổ biến nhất. Thông thường các bài viết được gọi là phổ biến dựa vào 2 tiêu chí , đó là số lượng người đọc hoặc số lượng comment đối với bài viết đó.

Đoạn code dưới đây sẽ lấy 5 bài viết dựa trên số lượng comment nhiều nhất.

<?php
// Lấy 5 bài viết phổ biến nhất (dựa trên số lượng comment)
$pop = $wpdb->get_results(
$wpdb->prepare(
"SELECT post_title, post_name
FROM {$wpdb->prefix}posts
WHERE post_type = 'post' AND post_title != 'Auto Draft'
ORDER BY comment_count DESC
LIMIT 5"
)
);
foreach($pop as $post) :
?>
<div class="popular_posts">
<div class="title">
<a href="<?php echo site_url() . $post->post_name; ?>">
<?php echo $post->post_title; ?>
</a>
</div>
</div>
<?php endforeach; ?>

Chúc vui !

Tấn Việt

Tôi lập trang web này để thỏa mãn sở thích viết cái gì đó vui vui khi rãnh rỗi và đồng thời cũng chia sẻ những gì tôi biết hoặc đọc đâu đó trên mạng về Lập trình web. Tôi hi vọng những bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Thân ái!

You may also like…

1 Response

  1. phạm phước anh says:

    chào tất cả mọi người.
    các bạn cò thễ giúp mình làm đoạn code phần tin tức bài viết mới ,bài viết cũ mình rất khó khăn mong các bạn giúp mình.thank các bạn